top of page

Φωτοβολταϊκά στη στέγη: Οφέλη και παγίδες • Τι ισχύει για ενοικιαστές και εξοχικάΡεύμα από ηλιακή ενέργεια με φωτοβολταϊκά στις στέγες αναζητά η Ευρώπη σε μια περίοδο που προωθείται η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα της Ρωσίας και η στροφή στην πράσινη μετάβαση γενικότερα.


Η Κομισιόν παρουσίασε μέσα στον Μάιο το σχέδιο Repower EU, στον πυρήνα του οποίου βρίσκεται η μέγιστη εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας. Στόχος των Βρυξελλών είναι τα φωτοβολταϊκά να φτάσουν ακόμη και στο 25% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε.


Φωτοβολταϊκά σε στέγες, πάρκιγνκ και αποθήκες


Σε αυτό το πλαίσιο τρέχει από τον Μάρτιο το νέο «φωτοβολταϊκά στη στέγη». Μέσω του προγράμματος, οι ιδιώτες έχουν τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος μέγιστης ισχύος έως 6 kWp στην ηπειρωτική Ελλάδα, τα διασυνδεδεμένα με την ηπειρωτική χώρα νησιά και την Κρήτη και έως 3 kWp για τα λοιπά μη διασυνδεδεμένα νησιά.
Το ΦΒ σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί στο δώμα ή στη στέγη κτιρίου, συμπεριλαμβανομένων των στεγάστρων βεραντών, προσόψεων και σκιάστρων, καθώς και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, όπως αποθήκες και χώροι στάθμευσης. Επιπλέον επιτρέπεται η εγκατάσταση επί εδάφους (π.χ. σε ακάλυπτο χώρο οικοπέδου) το οποίο τοποθετείται σε σταθερές βάσεις ή σε συστήματα ηλιακής ιχνηλάτησης (trackers).


Οι βοηθητικοί χώροι πρέπει να βρίσκονται εντός του ιδίου οικοπέδου, όπου και το κυρίως κτίριο, άλλως δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως τέτοιοι. Φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί και σε εξοχική κατοικία με τον αριθμό της παροχής του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή. Ενα ΦΒ σύστημα 6kW, καλύπτει μια επιφάνεια περίπου 40 τ.μ.


Δικαίωμα συμμετοχής και οι ενοικιαστές

Δικαίωμα συμμετοχής δεν έχουν μόνο οι ιδιοκτήτες αλλά και οι ενοικιαστές με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου. Όσον αφορά τις πολυκατοικίες, αναγκαία προϋπόθεση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε κοινόχρηστο χώρο από ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή είναι η σύμφωνη γνώμη όλων των συνιδιοκτητών του κτιρίου.


Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενεργού παροχής ρεύματος Χαμηλής Τάσης οικιακής χρήσης στο όνομα του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή. Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση μέρος των θερμικών αναγκών του κτιρίου σε ζεστό νερό να καλύπτεται από χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (π.χ. ύπαρξη ηλιακού θερμοσίφωνα, ηλιοθερμικών, κ.λπ.).


Για τη σύνδεση του ΦΒ συστήματος εγκαθίσταται ηλεκτρονικός μετρητής ενώ στην υφιστάμενη παροχή κατανάλωσης αν υπάρχει ηλεκτρομηχανικός μετρητής αντικαθίσταται με ηλεκτρονικό.

Κόστος

Το κόστος της εγκατάστασης ανέρχεται σε περίπου 8.000€ με 9.000€, με παράγοντες της αγοράς να αναφέρουν στην «Η» πως λόγω των ανατιμήσεων που έχουν σημειώσει οι τιμές των πρώτων υλών το τελευταίο 6μηνο το τελικό κόστος θα αυξηθεί το επόμενο διάστημα στα 10.000€.


Στα έξοδα θα πρέπει να συνυπολογιστούν και τα κόστη σύνδεσης που είναι:

  • 400 € πλέον ΦΠΑ, για ΦΒ έως 5 kWp

  • 500 € πλέον ΦΠΑ, για ΦΒ άνω των 5 kWp και έως 6 kWp, εφόσον δεν απαιτείται αντικατάσταση του παροχικού καλωδίου

  • 800 € πλέον ΦΠΑ, για ΦΒ άνω των 5 kWp και έως 6 kWp, εφόσον απαιτείται αντικατάσταση του παροχικού καλωδίου.

Οφέλη

Όπως αναφέρει ο διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός Δημήτρης Μοφρίδης στην «Η», από ένα ΦΒ σύστημα 6 κιλοβάτ παράγονται 8.500-9.500 kWh ενώ η ετήσια κατανάλωση ενός μέσου νοικοκυριού ανέρχεται σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ σε 4.500 kWh.Η σύμβαση για την πώληση της ενέργειας προβλέπει αποζημίωση 87 ευρώ τη μεγαβατώρα, δηλαδή 8,7 λεπτά του ευρώ την κιλοβατώρα. Με βάση τα παραπάνω τα ετήσια έσοδα ανέρχονται από 740 ευρώ έως 783 ευρώ το χρόνο και 14.800€ έως 15.600€ σε βάθος εικοσιετίας. Συνεπώς η επένδυση καλύπτεται μέσα σε δέκα χρόνια ενώ προκύπτει και ένα κέρδος από 5.000 έως 6.000€ για τα επόμενα δέκα της σύμβασης.


Το νέο πρόγραμμα αφορά οικονομικό συμψηφισμό που αποδίδει στον καταναλωτή το 100% της παραγόμενης ενέργειας. Η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας από το ΦΒ σύστημα πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τη καταμέτρηση της ενέργειας που καταναλώνεται. Η πληρωμή όμως της παραγόμενης ενέργειας γίνεται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ρεύματος και όχι στον έναντι λογαριασμό.


Πότε Συμφέρει Κάθε Λύση;


Με βάση τα σημερινά δεδομένα, υπάρχουν τρεις τρόποι να εκμεταλλευτεί κάποιος τη στέγη ή την ταράτσα του εγκαθιστώντας ένα φωτοβολταϊκό.


Ο πρώτος τρόπος εξασφαλίζει τη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και συμψηφισμού αυτής με την κατανάλωση που πραγματοποιείται από τον προμηθευτή ενέργειας.


Ο δεύτερος τρόπος εξασφαλίζει εισόδημα, καθώς η τιμή που παράγεται από το φωτοβολταϊκό πωλείται σε προσυμφωνημένη τιμή ύστερα από την υπογραφή σύμβασης συγκεκριμένης διάρκειας.


Υπάρχει και ο τρίτος τρόπος, που είναι η πλήρης αυτονόμηση του ακινήτου. Αυτό προϋποθέτει την εγκατάσταση ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος αλλά και ενός συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (ουσιαστικά, μπαταρίες μεγάλης χωρητικότητας), που θα διασφαλίζουν ότι την ώρα της περιορισμένης ηλιοφάνειας οι ανάγκες θα καλύπτονται από το ρεύμα που έχει αποθηκευτεί. Πλήρης αυτονόμηση σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία σύνδεση με εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, άρα καταναλώνεται μόνο η ενέργεια που παράγεται.


Και το ερώτημα που ανακύπτει είναι εύλογο: πότε συμφέρει η πρώτη λύση, πότε η δεύτερη και πότε η τρίτη;


1. Ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με αυτήν που καταναλώνεται (είναι το λεγόμενο net-metering) είναι η λύση που ενδείκνυται για την κύρια κατοικία. Σε γενικές γραμμές, η λογική είναι η εξής: Αν το νοικοκυριό καταναλώνει 10.000 κιλοβατώρες τον χρόνο και το φωτοβολταϊκό παράγει 9.000 κιλοβατώρες ετησίως, τότε ο καταναλωτής πληρώνει το αντίτιμο για τις 1.000 κιλοβατώρες. Σε περιόδους εξαιρετικά υψηλών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτή που διανύουμε (κατά την οποία μία κιλοβατώρα φτάνει να κοστίζει ακόμη και 30 λεπτά του ευρώ, αν συμπεριληφθούν όλες οι χρεώσεις και οι φόροι), αυτή φαντάζει ως η βέλτιστη λύση για την κύρια κατοικία, καθώς η εξοικονόμηση χρημάτων μπορεί να φτάσει σε αρκετές εκατοντάδες ευρώ ετησίως. Άρα, για στέγες ή ταράτσες ακινήτων όπου το νοικοκυριό καταναλώνει τον μεγαλύτερο όγκο ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση (ουσιαστικά δηλαδή στην κύρια κατοικία) η λύση του συμψηφισμού μπορεί να αποδειχθεί η πιο συμφέρουσα.


2. Ο δρόμος για την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στον ΔΕΔΔΗΕ άνοιξε και πάλι πριν από μερικές εβδομάδες, ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Η απόφαση προβλέπει ότι το νοικοκυριό μπορεί να εγκαταστήσει ένα φωτοβολταϊκό στη στέγη του και να πουλά την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται σε προσυμφωνημένη τιμή, η οποία διαμορφώνεται λίγο κάτω από τα 9 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα. Στη δεδομένη χρονική στιγμή που η τιμή του ρεύματος έχει εκτοξευτεί, είναι προφανές ότι δεν συμφέρει να πουλάς το ρεύμα πιο φθηνά από ό,τι το αγοράζεις. Υπάρχει όμως και η εξής παράμετρος: Η στέγη ή η ταράτσα ενός εξοχικού που δεν χρησιμοποιείται παρά μερικά Σαββατοκύριακα τον χρόνο αλλά και μερικές εβδομάδες του καλοκαιριού, ουσιαστικά μένει αναξιοποίητη. Και εκεί η λύση του συμψηφισμού (δηλαδή του net metering) δεν έχει ουσιαστικό νόημα, καθώς η κατανάλωση ενέργειας είναι πολύ μικρή και «συγκεντρωμένη» σε λίγα 24ωρα του έτους. Άρα, προκειμένου να γίνει μια επένδυση που δεν θα αποδίδει αλλά και προκειμένου να παραμένει η στέγη ή η ταράτσα ανεκμετάλλευτη, είναι προτιμότερο να συναφθεί μια σύμβαση πώλησης του ρεύματος στον ΔΕΔΔΗΕ. Πρακτικά, μπορεί να προκύψει ένα εισόδημα της τάξεως των 100 ευρώ τον μήνα, το οποίο μάλιστα θα είναι εντελώς αφορολόγητο. Ως εκ τούτου, η επένδυση μπορεί να αποσβεστεί σε μια περίοδο της τάξεως των 7-8 ετών. Σημειωτέον ότι αυτές οι συμβάσεις συνάπτονται για 20-25 χρόνια, οπότε μέχρι τη λήξη της σύμβασης προκύπτει ένα σημαντικό καθαρό εισόδημα.


3. Ο τρίτος δρόμος, αυτός της πλήρους «απεξάρτησης» από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, ενδείκνυται μόνο για όσους δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, ώστε να αποκτήσουν σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ο μηχανισμός αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει ακριβός και ανεβάζει αρκετά το επενδυτικό κόστος, κάτι που σημαίνει ότι αυξάνεται και η περίοδος απόσβεσης. Μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος είναι πιθανό να θεσπίσει κίνητρα και για την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η πλήρης ανεξαρτητοποίηση από το δίκτυο ηλεκτροδότησης θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με μεγάλο σκεπτικισμό, καθώς η εγκατάσταση πρέπει να λειτουργεί πολύ σωστά, για να μην υπάρχει ο κίνδυνος να μείνει το νοικοκυριό χωρίς ενέργεια.


Στα σκαριά νέα προγράμματα

Πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναφέρουν στην «Η» πως στα σκαριά είναι και νέα προγράμματα φωτοβολταϊκά στη στέγη σε κατοικίες και επιχειρήσεις τα οποία θα συνδυάζονται με αποθηκευτικά συστήματα(μπαταρίες). Τα προγράμματα αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το REPowerEU, όπως έχει προτείνει η ελληνική πλευρά, με την τελική έγκριση από την Κομισιόν να τοποθετείται χρονικά μέσα στο επόμενο έτος.


Κεντρικός πυλώνας χρηματοδότησης στο σχέδιο Repower EU για την ενεργειακή απεξάρτηση της ΕΕ από τη Ρωσία, που έχει ανακοινώσει η Κομισιόν, είναι τα αδιάθετα δάνεια ύψους 225 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης.


Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στη στέγη που αφορά οικονομικό συμψηφισμό, γίνονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ.


Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, προς το παρόν δεν υποβάλλονται νέες αιτήσεις σύνδεσης για τις Διασυνδεδεμένες Κυκλάδες (σύμπλεγμα Πάρου-Νάξου, Μύκονος, Σύρος, Άνδρος, Τήνος) και τη νήσο Κρήτη, των οποίων η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής θα εκκινήσει σε μεταγενέστερο χρόνο.


Η αρμόδια Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος εξετάζει τη δυνατότητα σύνδεσης του ΦΒ συστήματος και αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο ηλεκτρονικά, σε περίπτωση αποδοχής της σύνδεσης τη Σύμβαση Σύνδεσης, στην οποία αναγράφεται το κόστος σύνδεσης, τα απαιτούμενα έργα σύνδεσης και ο χρόνος υλοποίησης αυτών, ενώ σε περίπτωση απόρριψης της σύνδεσης έγγραφη ενημέρωση για τους λόγους απόρριψης.


Σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος από τον ΔΕΔΔΗΕ η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου άρχεται από την ημερομηνία αποστολής της Σύμβασης Σύνδεσης.


Ο ενδιαφερόμενος οφείλει εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Σύμβασης Σύνδεσης να καταβάλλει τη σχετική δαπάνη, να υπογράψει τη Σύμβαση Σύνδεσης και να την αποστείλει στην αρμόδια Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ ηλεκτρονικά, αλλιώς με την πάροδο των εξήντα (60) ημερών αίρεται αυτοδικαίως η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου και η προτεινόμενη Σύμβαση Σύνδεσης δεν ισχύει.


Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Σύνδεσης ο Παραγωγός υποχρεούται να ενεργοποιήσει τη σύνδεση του ΦΒ συστήματος με το Δίκτυο εντός δώδεκα (12) μηνών εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε Υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ ή εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών εφόσον απαιτούνται εργασίες σε Υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ.


Πηγή: https://www.imerisia.gr/ 


Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.


Comments


bottom of page